Πώς γίνομαι μέλος

Για να γίνει κάποιος μέλος είτε συμπληρώνει

την ηλεκτρονική φόρμα
https://enallaktikon.mycyclos.info:8443/do/login
(επιλογή "Είσοδος" στο μενού "ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ")

ή αυτοπροσώπως με συμπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής.

Για καταχώρηση νέων αγγελιών και πραγματοποίηση συναλλαγών με τα μέλη χρειάζεται ενεργοποίηση του λογαριασμού, η οποία γίνεται με την κατάθεση φωτοτυπίας της ταυτότητας, καθώς και δείγματος υπογραφής.  Αυτό χρειάζεται για την προστασία των μελών από κακόβουλες συναλλαγές.

Προς απλοποίηση αυτής της διαδικασίας, όταν ένα νέο μέλος είναι προτεινόμενο από κάποιον/α που είναι ήδη μέλος η ενεργοποίηση γίνεται σε 24 ώρες, και δίνεται περιθώριο 60 ημερών για την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Αμέσως μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας μπορείτε να καταχωρήσετε τις δικές σας αγγελίες και να κάνετε συναλλαγές με τα μέλη του Δικτύου.

Κάθε μέλος με την αίτηση του δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται τους όρους συμμετοχής στο Δίκτυο Αχαϊκής Αλληλέγγυας Οικονομίας 'στακραέλι’. Αντίστοιχα κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Δίκτυο, με απλή γραπτή του δήλωση και διαγραφή των στοιχείων του από τη βάση δεδομένων, με την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός του δεν είναι χρεωστικός.

 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και ότι ποτέ δεν θα τα παραχωρήσουμε σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιονδήποτε λόγο.